Mega MentalAritmetik

Çocuğunuzun Zekasını 5 ile 11 Yaş Arasında Yükseltin!

Mega Aritmetik Eğitim Programının Amacı

Beynimiz sağ ve sol olmak üzere iki yarım küreden oluşur. Beynin her iki yarım küresinin uzman olduğu faaliyetler farklıdır. Sol beyin ile matematik, sayılar, hesaplamalar, sözel kelimelerle düşünme, lineer-doğrusal, konuşma-lisan, analiz ve detay konularında çalışırken sağ beyin; hayal gücü, görsel, fotografik, üç boyutlu resimlerle düşünme, müzik, ritim, sanat ve bütünü görme özelliklerini taşır. Çoğu insan günlük yaşamda ve okul hayatında sol beyin küresini aktif bir şekilde kullanır. Bunun nedeni okullarımızda işlenen müfredatın daha çok beynin sol yarım küresini çalıştırıp sağ yarım küreyi işin içine dahil etmemesidir. Sonuç olarak da beynin sağ yarım küresi atıl kalmakta ve bu bölümden maksimum gelişme sağlanmamaktadır. Mega Hafıza™ tarafından geliştirilen Mega Aritmetik™ sistemi matematiği bir araç olarak kullanarak beynin sağ ve sol yarım kürelerini dengeli bir şekilde kullanmayı hedefleyen ve sağlayan "zihinsel bir egzersiz" programıdır.
Mega Aritmetik Eğitiminin Uygulama Prensibi

Mega Aritmetik öğretme metodu sırasıyla Melik Duyar tarafından geliştirilen Paritmetik hesaplama sistemi, Soroban ile yapılan hesaplamalar ve hayal gücü ile sorobanın birlikte kullanıldığı Anzan sistemine dayanmaktadır. Çocuğa önce paritmetik sistem sonra soroban kullanımı ve nihai olarak hayal gücünü kullanarak aritmetik işlemleri yapması öğretilmektedir. Eğitimin nihai etabında çocuğa hayal gücünü kullanarak sorobansız olarak işlemleri zihinsel olarak yapması öğretilmektedir. Daha sonra hız egzersizleri ile çocuğun hayal gücü, konsantrasyonu ve hafıza gücü geliştirilerek kalem, kağıt ya da hesap makinesi kullanmadan hesaplamaları hızlı bir şekilde akıldan yapması sağlanmaktadır. Böylece çocuk kendi beyin gücünü kullanarak hesaplamaları hem hızlı hem de doğru bir şekilde, hesap makinesinden daha hızlı bir şekilde yapacak hale gelmektedir. Kısa bir ifadeyle Mega Aritmetik müfredat programı çocukların zihinsel matematiği kolay ve zorlanmadan yapabilmelerine yardımcı olur.


Bu Yöntem;
  • • Hızlı ve doğru hesaplama becerisi kazandırır.
  • • Keskin görüş, işitme ve algılamayı güçlendirir.
  • • Zihinsel becerilerin artmasında yardımcı olur.
  • • Keşfedici düşünmeyi kolaylaştırır ve geliştirir.
  • • Hızlı refleks ve akıl yürütme becerilerinin gelişmesini hızlandırır, böylece dikkat ve konsantrasyon gücünü arttırır.
  • • Beyin dalgalarını etkileyerek konsantrasyonu sağlayan ders çalışma ve hızlı okuma frekans müzikleriyle çocukların sınıf içerisindeki grup egzersiz çalışmasıyla etkin bir eğitim almalarını sağlar.
  • • Eğlenceli şekilde, oyun oynarcasına öğrenme kapasitelerini arttırır.
  • • Beynin her iki yarım küresini de kullanarak fiziksel dünyayı ve sosyal etkileşimleri anlamaya yardımcı olacak geniş bir bilgi ve beceri kazanmasını sağlar.
  • • Kişisel gelişime olan katkısıyla özgüven duygusu aşılar.BEYNİN SAĞ VE SOL LOBLARI NE İŞE YARAR?
MEGA ARİTMETİK™ sistemi zihinsel aritmetiğin beynin sağ yarımküresini ve hayal gücünü de işin içine katarak sorobanla yapılmasına dayanan bir metottur. Çocuklara önce soroban sistemine uygun parmakların kullanıldığı Paritmetik sistemi, ardından da işlemlerin sorobanla yapılması öğretilmektedir. En son etapta da gerçek bir fiziksel soroban olmadan çocuklara hayali olarak sağ beyinlerinde bir soroban oluşturarak aritmetik işlemlerin yapılması öğretilmektedir. Bu eğitim, çocukların hayal güçlerini, konsantrasyonlarını ve hesaplama becerilerini geliştirmekte ve bir kalem, kağıt, abaküs veya hesap makinesi kullanmadan işlemlerini akıldan yapabilmelerini sağlamaktadır.Beynimizin sol tarafı kelimelerle düşünür. Sol beynin anahtarı kelimelerdir. Yani; sol beyin kelimelerle çalışır.

Beynimizin sağ tarafı görüntülerle düşünür. Sağ beynin anahtarı ise görüntülerdir. Yani; Sağ beyin görüntülerle çalışır.